بازدید : 5 29 تیر 1399
خدمات ثبت برند

به اطلاع صاحبان کسب وکارها،فعالین صنعتی ومعدنی،کارخانه ها وشرکت ها وکارآفرینان جوان می رساند مرکز خدمات اداری،تحقیق وتوسعه آمادگی خود را جهت انجام خدمات ثبت برند ونشان تجاری ودریافت گواهی اعلام می...

ادامه مطلب...
بازدید : 6 29 تیر 1399
خدمات ثبت ایزو

به اطلاع صاحبان کسب وکارها،فعالین صنعتی ومعدنی،کارخانه ها وشرکت ها وکارآفرینان جوان می رساند مرکز خدمات اداری،تحقیق وتوسعه آمادگی خود را جهت انجام خدمات ثبت ایزو ودریافت گواهی اعلام می نماید....

ادامه مطلب...
بازدید : 36 27 اردیبهشت 1399
مشکلات استارت آپ ها

بیایید با مشکلات روبرو شویم، امروزه استارتاپ ها مانند گذشته نیستند و می توانند همه جا را تغییر دهند. شور و شوق ایجاد شده توسط کارآفرینان با انگیزه، قطعا نیرویی است که نباید آن را نادیده گرفت. این...

ادامه مطلب...

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟