بازدید : 682 06 شهریور 1398
ارتباط با صنعت و دانشگاه

ارتباط با صنعت و دانشگاه مرکز ارتباط با صنعت ودانشگاه متولی پیوند عمیق بین علم وصنعت است، ما اعتقاد داریم بستر علم،تحقیق وپژوهش می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جاری کشور باشد، بدین منظور مرکز...

ادامه مطلب...

آیا نگران کسب و کار خود هستید؟